Rie Sprange

Læge

Speciallæge i almen medicin siden 2016, uddannet læge siden 2006.

Tidligere arbejdet på medicinsk-, psykiatrisk-, mave-tarmkirurgisk-, gynækologisk/obstetrisk-, børnepsykiatrisk- og børneafdeling.

Født 1977, gift og har 3 børn.

Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende Lægers Organisation
 

Stine Falch

Læge

Speciallæge i almen medicin siden 2016, uddannet læge siden 2008.

Tidligere arbejdet på medicinsk-, geriatrisk-, psykiatrisk-, ortopædkirurgisk-, gynækologisk/obstetrisk- og børneafdeling. Uddannet fysioterapeut i 2000.

Født 1976 og har 3 børn.

Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende Lægers Organisation

Karin Nikolajsen

Sygeplejerske

Født 1964, gift og har 2 voksne børn

Karin er uddannet sygeplejerske i 1988 og har bred erfaring indenfor almen praksis samt hjemmepleje. Hun har desuden arbejdet flere år på hospital og taget mange kurser løbende. Karin varetager kontrol af kroniske lidelser som fx diabetes og KOL, vejleder om vægttab og rygestop samt foretager graviditetsundersøgelser. Karin har været ansat i klinikken siden 2009.

May-Britt Schultz

Lægesekretær

Lægesekretær siden 1998, uddannet på Hvidovre Hospital.

Tidligere arbejdet hos privat praktiserende læge, arbejdet på hhv. Herlev Hospital, Rigshospitalet i ambulatorie og på sengeafsnit og i Psykiatrien i Gladsaxe.

Født 1970 og har 2 børn.

Mariama Bajo Ambrose

Sygeplejerske